Vad ska framgå av en omfrågekopia?

Av en omfrågekopia ska framgå vem, det vill säga vilket företag som har sett viss kreditinformation och när.