Vad visas i sammandrag?

Här framgår:
– Företagets namn och ev. firma för enskilda näringsidkare
– Dagens datum och datum för när rapportens ingående data senast uppdaterades
– En sammanställning, med tillhörande statussymbol, för samtliga kontrollområden, se kontrollområde
Tryck på pilen vid texten “Förklaringar och symboler” och förklaring till ID06 Bolagsdeklarations fem olika statusar visas.