Varför kan jag inte ta bort en leverantör?

Samtliga leverantörer ska kunna tas bort. Undantaget är besökare som inte klassas som leverantörer. Notera att besökaren oftast är leverantörer som inte blivit föranmälda. Varning! Om du tar bort ett företag som har underleverantörer ur leverantörskedjan, så försvinner även underleverantörerna till den leverantören.