Varför visas inte alla allmänna mål?

ID06 har gjort bedömningen att vissa typer av allmänna mål inte ska ligga till grund för denna rapport. Sådana mål kan t.ex. vara vägtull.