Vem äger ID06?

ID06 ägs av branschen och har fått i uppdrag att arbeta för en sund konkurrens, vi delar inte ut vinst till våra delägare och verkar konkurrensneutralt på marknaden.

Våra ägare är Byggherrarna, Fastighetsägarna, Sveriges Allmännytta, Installatörsföretagen Maskinentreprenörerna, Plåt-och Ventföretagen, Glasbranschföreningen, Säkerhetsföretagen, Transportföretagen, Måleriföretagen och Byggföretagen.