Vem ska lägga till arbetsplats-ID?

Om det finns flera företag som använder ID06 Bolagsdeklaration för samma projekt, men dessa parter har satt upp var sitt projekt för arbetsplatsen, så kan endast den part som har ansvaret för personalliggaren och den fysiska arbetsplatsen registrera Arbetsplats-ID i Bolagsdeklaration. Det är denne som ska ges möjlighet att starta hemtagning av data från personalliggaren via Mitt ID06.

ID06 rekommenderar därför att till exempel beställare och huvudentreprenör, behörig sidoentreprenör eller konsultföretag, delar samma projekt, där den ena parten bjuder in den andra.