Vilka bevakade leverantörer får en omfrågekopia och varför?

Detta gäller vissa företagsformer i Sverige. Lagstiftning är till för att skydda dessa företagare (vilka här likställs med privatpersoner).
Det gäller för: enskilda näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag. Om företaget som bevakas är arbetsgivarregistrerad genereras en ny omfrågekopia en gång i månaden. Kostnaden för omfrågekopior ingår i de olika produkterna.