Vilka namn kan ett projekt ha?

Det finns två olika namn. Ett projektnamn vilket bör vara ett namn som de parter som ska ha tillgång till projektet känner till.
Det finns även ett frivilligt fält för ett internt namn eller nummer.