Vilka statussymboler finns?

Det finns fem statussymboler:
OK, grön bock: Företagets uppfyller kontrollerade kriterier.
Observera, blått utropstecken: Företaget bör ge in ytterligare information avseende angivna avvikelser eller att viss information bör noteras.
Ofullständig, grått frågetecken: Information saknas från Creditsafe.
Utred, gul varningstriangel: Företaget uppfyller inte kontrollerade kriterier och bör utredas.
Varning, röd hand: KONTROLLERA FÖRETAGET!