Vilka uppgifter ska alltid synas på ett ID06-kort?

• Företagsnamn i klartext (det namn som är registrerat på bolagsverket)
• Företagets organisationsnummer
• Kortinnehavarens fotografi
• Kortinnehavarens för- och efternamn
• ID06-kortnummer
• ID06-logotype
• Giltighetstid