Vilken information hämtas från ID06 Stamp?

ID06 Bolagsdeklaration tar in viss data från ID06 Stamp som i sin tur tar in data från personalliggarna. De leverantörer som inte lagts till i leverantörskedjan visas som besökare.  För besökarna visas första inpasseringen någon anställd gjort samt senaste datum för inpassering på aktuell arbetsplats.

Notera att hemtagning av data inte gäller historisk data utan gårdagens data från den tidpunkt då projektet aktiveras förutsatt och det finns ett korrekt angivet Arbetsplats ID. Aktivera därför projektet och fyll i Arbetsplats ID innan första leverantören registrerats i personalliggaren.