Hur ofta hämtas information från Mitt ID06?

ID06 Bolagsdeklaration laddar för närvarande upp gårdagens information en gång per dygn.