Skuldsaldo skatter och avgifter hos Kronofogden

Om företaget inte har några eller har ringa aktuella skatte- och avgiftsskulder indikeras ”ok”.
Därefter meddelas olika status beroende på storlek på skulden i förhållande till företagets omsättning.
Skuldsaldobelopp framgår alltid