Varför startar inte hemtagningen av data från personalliggaren?

  1. Kontrollera att Projektets arbetsplats ID är angett för projektet. Kontrollera att alla siffror är korrekta. Numret ska innehålla Versaler (A-Z) och siffror samt vara 13 tecken långt. Kontrollera att det inte finns mellanslag vare sig före, efter eller i numret. Projektet är lagt i status ”aktiv”.2. Kontakta er applikationspartner av personalliggare att de laddat upp projektet till ID06-systemet.3. Notera att endast en ägare av arbetsplats ID tillåts i ID06-systemet.Ta kontakt med andra intressenter för projektet och se om de startat bevakning på samma projekt och använt sig av arbetsplats-ID för arbetsplatsen. Den som har ansvaret för uppföljningen ska registrera arbetsplats-ID. Överväg att bjuda in den andra parten i samma projekt så att inget dubbelarbete behöver göras av till exempel beställare och huvudentreprenör.

    4. Därefter kan du kontakta ID06 support för felsökning.