Vilken status visas på projektet (varningssignal, trafikljus, indikation)

ID06 har valt att lägga ett regelverk inom olika kontrollområden där utfall visas som en statussymbol. Dessa har en inbördes ordning där ”varning” är mest allvarlig och där ”OK” visar att kriterierna i en regel är uppfyllda. Se status och rapportförståelse för respektive kontrollområde.
I listmenyn visas företaget med den symbolen som har högst varningsvärde för en enskild regel. Öppna därför rapporten och granska alla status/trafikljussignaler.
Du finner statusförklaringarna i översta delen av företagsrapporten under ”Förklaringar av symboler”