18 nov 2022

En självklar koppling mellan Safe Construction Training och ID06

ID06 lyssnar av Berndt Jonsson, nationell arbetsmiljösamordnare hos Byggföretagen, om det positiva resultatet av att koppla samman den förenklade och säkra inloggningslösningen ID06 SSO (Single Sign On) och ID06 Kompetensdatabas, med utbildningen Safe Construction Training.

Till idag har 350 000 personer i Sverige registrerat att de genomgått och godkänts i utbildningen Safe Construction Training, Byggföretagens branschgemensamma introduktionsutbildning inom arbetsmiljöområdet. I takt med att inloggningen till ID06 utvecklades, såg man från Byggföretagen en klar och tydlig koppling till att knyta ihop utbildningen till ID06-kortet, ID06 SSO och ID06 Kompetensdatabas. ID06 kortanvändare kan tack vare ID06 SSO, logga in och genomföra Byggföretagens Safe Construction Training och få kurscertifikatet registrerat i ID06 Kompetensdatabas. Allt med en och samma inloggning.

Utbildningen har tagits fram för att minska den arbetsrelaterade ohälsan och för att skapa samsyn om den gemensamma grundläggande kunskapsnivå, som behövs för att vara verksam på svenska byggarbetsplatser. Att den är gemensam ger också bättre kostnadseffektivitet eftersom introduktionsutbildningen gäller alla, inleder Berndt Jonsson.

Syftet med kopplingen till ID06 kan delas in i tre områden:

1. Verifiera att utbildningens individuella kunskapstest genomförts med godkänt resultat.
2. Enklare och bättre ordning genom gemensamt och kostnadseffektivt system
3. Bidra till Sund konkurrens genom att den omfattar alla.

Ingen skall skada sig på jobbet, så första steget är att få koll på att de personer som vistas på arbetsplatsen har grundläggande kunskaper om risker. Ingen skall vistas i högriskmiljö utan grundläggande utbildning. Byggvärlden består ju inte endast av stora byggarbetsplatser med stängda grindar och kortläsare, utan merparten är öppna arbetsplatser där folk kommer och går, fortsätter Berndt Jonsson. Dessutom är det stor rörlighet med korta arbetsperioder. Då skall det vara enkelt att säkerställa kopplingen individ och kort – och kompetens hos individ via kort. Detta uppnås nu.

Reaktionerna till utbildningskravet är i huvudsak positiva. När så många av alla som är yrkesverksamma i Sverige har gjort utbildningen, så finns såklart ett behov av support. Utmaningarna gäller sällan grundfrågan och kan ofta kopplas till den egna utrustningen. Det handlar ofta om till exempel webbläsare och filter.

Tidigare fanns en stor uppsjö av printade certifikat att hålla ordning på. Nu lagras allt elektroniskt och utbildningsbeviset kan visas upp via systemet. Digitalt verifierade certifikat gör också att man kan undvika ogiltiga pappersintyg som annars kan fabriceras.

Även samarbetspartners till ID06 och Byggföretagen är delaktiga i utvecklings- och förbättringsarbetet och Berndt Jonsson uppfattar att det finns en gemensam vilja att utveckla säkerhetsfrågan vidare. I framtiden ser han att även den lilla kunden och privatkunden skall efterfråga ID06 och utbildningsbevis. Han ser också att det finns en utvecklingspotential i att användaren kopplar sina kompetenser till utrustning på arbetsplatsen, så att till exempel en såg inte kan startas utan rätt kompetens eller att man kopplar fordon till behörigheten att framföra dem, liknande såsom alkolåsen fungerar idag.

Ett pågående projekt är att få in de tio vanligaste arbetsmiljökompetenserna i systemet.

Vi har väl etablerade kontakter med ID06 och arbetar tätt ihop i utvecklingsfrågor, avslutar Berndt Jonsson.

Guide till Safe Construction Training för dig som har byggarbetsmiljösamordningsansvaret

Safe Construction Training finns på tio olika språk och genomförs kostnadsfritt online via dator, platta eller mobil. Använder du dator rekommenderar vi dig att använda webbläsare Google Chrome, Microsoft Edge eller Safari.