12 dec 2023

ID06 Bolagsdeklaration och Bankinitiativet för en hållbar byggbransch

Bankinitiativet för en hållbar byggbransch är en överenskommelse på svenska byggmarknaden som trädde i kraft 27 november. ID06 har varit delaktig och arbetat med bankinitiativet under hela processen.

Initiativet har startats av sex banker i nära samverkan med fastighets- och byggsektorn och har resulterat i gemensamma riktlinjer som för kunderna innebär krav på ökad kontroll i alla entreprenörsled.

Kunder till bankerna förväntas rapportera digitalt till bankerna med relevant information och agera på avvikelser avseende regelverket bankerna satt upp.

ID06 Bolagsdeklaration är ett kontrollsystem anpassat för de krav bankerna satt upp avseende digital kontroll och har stöd för digital föranmälan av entreprenörer i ett projekt samt att man kan ta ut en projektrapport och skicka till banken.

Oavsett om ni som huvudentreprenör tidigare fokuserat på att alla underentreprenörer föranmäler sina egna underentreprenörer eller inte så kommer detta vara ett krav då dessa kommer synas i kontrollsystemet.

Kontrollsystemet avser också andra delar däribland regler för F-skatt, att en leverantör som är arbetsgivarregistrerad också betalar arbetsgivaravgifter att det inte finns restförda skatteskulder med mera.

Du som huvudentreprenör kan med fördel börja använda ID06 Bolagsdeklaration redan idag och förbereda dig för de nya rutinerna. Detsamma gäller sidoentreprenörer och underentreprenörer. Om ni som sidoentreprenör eller underentreprenör ska föranmäla en underentreprenör måste ni ha tillgång till ID06 Bolagsdeklaration.

ID06 tror att ett betydligt större antal entreprenörer kommer att bli avvisade från arbetsplatserna i framtiden. Med det i åtanke är det en stor fördel om entreprenörer redan nu väljer en passande licens av ID06 Bolagsdeklaration.

Läs mer om ID06 Bolagsdeklaration