10 feb 2023

Syns utbildningen på ID06-kortet?

För tre år sedan kom JM, Peab, Skanska och Veidekke överens om det gemensamma kravet på att all personal på arbetsplatsen ska ha sina utbildningsbevis registrerade i ID06 Kompetensdatabas.

Fördelarna med kravet är att det blir lättare för exempelvis platsledningen, BAS-U och de säkerhetsansvariga att säkerställa att deras personal har rätt utbildning.

Det går även att koppla ID06-kortet till en utvald access och maskinstyrning (där kompetenserna ställs som krav). För den enskilde är det också smidigt att kunna samla alla utbildningar elektroniskt på ett och samma kort.

Gå kravställda utbildningar
Nedan följer de utbildningar som har lanserats sedan kravet infördes och du ser även de utbildningar som är nya för året 2023. Sök upp de utbildningarna ni idag saknar och välj det utbildningsföretag som passar er.

Sök efter utbildning här

 

1 Juli 2020

 • Safe Construction Training***
 • Brandfarliga arbeten/ Heta arbeten
 • Asbest, särskild utbildning*
 • Asbest, kompletterande utbildning**

1 Mars 2022

 • Arbete på väg*
 • Grundläggande elsäkerhet
 • Kemiska arbetsmiljörisker – härdplaster

1 Mars 2023

 • Säkra Lyft
 • Ställning*
 • Fallskyddsutbildning
 • Mobila arbetsplattformar (Lift)

*för arbetsmomentets utförande relevant nivå enligt kravställande dokument.
**Uppdateringskrav vart femte år.
***Gäller alla arbetsplatser där medlemsföretag i Byggföretagen är verksamma

Bra att veta

Vid registrering kopplas utbildningsbevisen automatiskt till aktivt ID06-kort och till företaget som ställt ut kortet.

Alla våra ID06 ackrediterade utbildningsföretag hittar du på ID06 Kompetensdatabas.

En utbildning kan alltid registreras i efterhand så fort det anlitade utbildningsföretaget blivit ID06 ackrediterat.

Om ni vill se alla anställdas registrerade utbildningsbevis och aktiva ID06-kort så kan du ansöka om läsbehörighet för det här.

För att få utbildningar registrerade behöver den enskilde först lämna ett ”centralt samtycke” genom att logga in via ID06 Kompetensdatabas.