20 mar 2024

Solcellsbranschen skapar standard med ID06

Att vara medlem i branschföreningen Svensk Solenergi ger redan företag inom solcellsbranschen en tydlig kvalitetsstämpel, nu vill organisationen höja den ytterligare genom samarbete med ID06. Svensk Solenergi har tagit fram en certifiering för solcellsmontörer, som nu kan registreras hos ID06.

– Vi vill att man som montör ska kunna styrka sin kompetens på ett enkelt och tydligt sätt. Att samla vår certifiering tillsammans med andra intyg och kompetenser i ID06 lämpar sig väl för vår bransch, säger Ludvig Bydén, verksamhetsutvecklare på Svensk Solenergi.

Målet med certifieringen, som bygger på två olika handböcker med tillhörande prov och en arbetsgivargaranti, är att minst en certifierad person ska finnas tillgänglig på varje arbetsplats. På sikt bör alla som är erfarna i yrket kunna leva upp till kraven. Initiativet riktar sig främst till solcellsmontörer, men även elektriker och andra roller som behöver vara kunniga i montagearbete har genomfört certifieringen. Idag finns strax över 1100 certifierade personer men antalet ökar varje dag.

–  Tidigare har rollen som solcellsmontör inte varit tydligt definierad. Med ID06 kan vi samla certifieringar och andra intyg på en plats samtidigt som gör arbetsrollen tydligare när personerna enkelt kan visa upp sin yrkeskompetens med ID06-kortet, säger Ludvig Bydén.

Gränsöverskridande bransch

Då ID06-systemet är standard i flera branscher närbesläktade med solcellsbranschen, som till exempel bygg- och anläggningssektorn, blev det naturligt att välja ID06 som leverantör av kvalitetssystem för Svensk Solenergi.

– Vi ser det här som ett sätt att säkra kvalitén av solcellsinstallationerna och att rätt personer utför arbetet. ID06 är ett transparent system samtidigt som det ger våra medlemsföretag en kvalitetsstämpel som seriösa företag som har ordning på sin personal säger Ludvig Bydén.

Genom publicering av branschgemensamma tekniska riktlinjer och vägledningar bidrar Svensk Solenergi till att likrikta branschens kvalitetsarbete. Riktlinjerna återspeglas i certifieringsprovet och är tillgängliga för alla som är verksamma i branschen.

Gratis certifiering

Som medlem i Svensk Solenergi är certifieringarna för medlemsföretagen gratis. Branschorganisationen hör av medlemmar med hög andel certifierad personal att de klarar sig allt bättre vid besiktning och interna kontroller. Det märks också tydligt att kundnöjdheten ökar när man kan visa upp certifierad personal.

Svensk Solenergi uppmanar även medlemsföretagens kunder att börja nyttja ID06 mobilapp ID06 Status Control för att kontrollera att montörerna som anlitas verkligen har de kvalifikationer som de säger sig ha då deras certifiering stäms av gentemot ID06 Kompetensdatabas.

– Vi gör det här för att ligga steget före. Installation av solceller innefattar moment av både byggnations- och elinstallationsarbete. Med ett etablerat system som ID06 får vi samma kvalitetsstämpel som närliggande branscher har idag. Certifieringen säkrar kunnandet om installation och arbetsmiljö, vilket bidrar till tryggare kunder och personal, säger Ludvig Bydén.

ID06 AB verkar för sund konkurrens och mot arbetslivskriminalitet genom att fastställa både identiteter och arbetsgivarsamband. ID06 systemet erbjuder innovativa och säkra verktyg för att förenkla hanteringen av identiteter och kompetenser inom olika branscher. ID06 strävar efter att göra arbetslivet enklare och säkrare för alla aktörer.