18 mar 2021

Integrationsmöjligheter med ID06-systemet

I vår intervjuserie “Röster från branschen” återvänder vi till ASSA ABLOY för att titta närmare på hur några av deras tjänster inom inpasserings-system har integrerats med ID06-systemet.

Samuel Asarnoj, Affärsområdeschef för Business Area Construction på ASSA ABLOY, tar med oss till Nykvarn söder om Stockholm och visar hur deras inpasseringssystem med fingeravtrycksläsning i kombination med ID06-kort, fungerar ute i det dagliga livet på en av Betonmasts byggarbetsplatser.

ID06-systemets olika delar i kombination med ID06-kortet LoA 2, ger en stabil grund att bygga säkra inpasseringssystem på. ID06-systemet är möjligt att integrera med många andra system för att skapa lösningar utifrån den enskilda kundens unika behov.

ASSA ABLOY har skapat ett system med fingeravtrycksläsning vid inpassering och lösningen beskriver Samuel så här:

– En ID06-profil paras med personens fingeravtryck och knyter kortinnehavaren till den fysiska personen, vilket ger högre integritet i identifieringen. Med vår lösning garanteras att personen som innehar ID06-kortet verkligen är den person som är på byggarbetsplatsen, vilket minskar möjligheten till fusk av oseriösa aktörer. Lösningen har installerats på tusentals byggarbetsplatser och är GDPR-säkrad.

Fingeravtryck sparas aldrig. Ett fingeravtryck omvandlas istället till en envägs-krypterad kodsträng som är kryptografiskt omöjlig att hacka – det går inte att återskapa ett fingeravtryck baserat på kodsträngen. Tidsåtgång för avläsningen är 0,2 sekunder och läsningen är speciellt framtagen utifrån byggbranschens behov, där det är vanligt att slitna fingeravtryck kan vara svåra att läsa av.”

Säkerhetslösningen har byggts upp utifrån att ID06-kortet som är något man har, kombineras med en pinkod som är något man vet, tillsammans med personens fingeravtryck som är något man är och som är personunikt och som man alltid har med sig. Fingeravtryck kan varken lånas ut, ges bort eller glömmas hemma. ID06-systemet ligger som en grund i säkerhetssystemet. Därefter adderas ID06-kortet och fingeravtrycksläsning och andra lösningar kunden önskar.

Inskrivningsprocessen på byggarbetsplatser har länge varit både tidskrävande och baserats på fysiska dokument, papperskopior av certifikat och en omfattande arbetsbörda och administration. ASSA ABLOY har hittat ett sätt att korta ledtiden för inskrivning genom att denna görs online av kortinnehavaren innan första arbetsdagen. Användaren får en länk till online-inskrivningen per e-post och fyller i personuppgifter, tittar på presentationsmaterial, säkerhetsfilmer och APD-plan. När användaren kommer till byggarbetsplatsen behöver den endast visa upp giltig ID-handling, sitt ID06-kort och läsa in fingeravtryck. Därefter kan användaren börja inpasseringen med hjälp av sitt fingeravtryck och uppgifterna hämtas från ID06-systemet. Effektiviseringen i inskrivningsprocessen sparar cirka 45 minuter/person och minimerar hanteringen av fysiska dokument samt gör det helt GDPR-kompatibelt.

Betonmast platschef Tommy Rönkkö berättar:

– Systemet fungerar supersmidigt. Fingrarna har ju alla med sig när de kommer till jobbet och vi har inga utmaningar med glömda eller borttappade ID06-kort längre. Dessutom ökar vi säkerheten eftersom vi vet att rätt person verkligen är på plats. Onlineinskrivningen har också lett till en markant tidsbesparing och vi har nu en digital profil på varje UE som arbetar hos oss, fortsätter Tommy.

Inga fingeravtryck lagras hos arbetsgivaren, ASSA ABLOY eller ID06. ID06-identiteten är det som registreras i personalliggaren.

Thor Jonsson, Verksamhetsområdeschef ID06 Kort, ID06 AB, avslutar:

– Genom att applicera smart teknik till ett säkert ID06-kort med hög tillit, får slutkunden ett verktyg för säker access in på arbetsplatsen. Vi vet att hög säkerhet på access skapar tryggare arbetsplatser och motverkar osund konkurrens, med beaktande att man följer kraven avseende GDPR i hanteringen av personuppgifter.