27 feb 2020

Nya ID06, säkert och tryggt men ersätter inte ett aktivt ledarskap!

Skuggsamhället i Sverige växer, politiken är inte i takt med tiden och lagstiftning, sekretessregler och myndigheters muskler är inte dimensionerade efter den ekonomiska brottslighetens styrka.

Situationen har nått systemhotande nivå, enligt myndighetsexperter.
Det ligger nu uppenbarligen på branschinitiativ att försöka motverka de krafter som är ett reellt hot mot det säkra trygga samhället.

Branschstandarden ID06 har nu infört ett nytt ID06-kort för att skapa ett säkrare arbetsgivarsamband genom kontroll av identiteter och kontroll av företag, den så kallade spiken.

Vart har alla utländska personer tagit vägen?
I samband med införandet av de nya identitetskontrollerna har endast ca 25 000 utländska personer identifierat sig och fått ett nytt ID06-kort vilket innebär att det finns ca 100 000 utländska personer på svenska arbetsplatser utan en säkerställd identitet.

Detta skapar en otrygghet på arbetsplatsen och aktörer som verkar på samhällets skuggsida utnyttjar inte sällan dessa personer på ett utstuderat sätt. Situationen känns igen i många branscher och  arbetsplatser och är numera ett alltför utbrett problem i Sverige. Seriösa företag har allt svårare att konkurrera då prisbilden pressas neråt på grund av en utbredd arbetsmarknadskriminalitet och alltfler personer hänvisas till ett arbetsliv fjärran från den säkerhet och trygghet som borde vara en självklarhet.

Ekonomisk och social hållbarhet
Beställaren (kunden) förväntar sig att det arbetet som görs utförs av personer som arbetar under sjysta villkor och med rätt förutsättningar,  exempelvis har den kunskap som krävs för arbetet. Det är inte speciellt troligt att den som beställer ett arbete accepterar oegentligheter. Inte sällan talar vi om stora investeringar för den enskilde kunden, bostadsägaren, som riskerar ett dåligt resultat med dyra efterräkningar som följd.

Sett till sunt och hållbart företagande och ett aktivt ledarskap på arbetsplatsen är det en självklarhet att man har god kontroll på sin arbetsplats. Om man dessutom skall kunna hållbarhetsredovisa ska man ha en fungerande kontroll över sin arbetsplats och dess underleverantörer ”Vi visste inte om förhållanden på vår arbetsplats” är inte ett hållbart försvar.

Vi ser nu att stora beställare tar ett större ansvar och vi ser också fler byggföretag som tar ansvar och aktivt kontrollerar sina arbetsplatser löpande, det är helt enkelt en mer hållbar affär att ha kontroll ”utan spaning ingen aning”.

För oss är det en självklarhet att ha kontroll, det är enbart genom systematiskt och aktivt arbete vi kan få kontroll säger Olle Krönby Inköpscontroller, Rättvist byggande.

Hållbarhetsverktyg
Ett ID06-system med dess kontroller kan aldrig stänga en grind eller laga ett staket utan detta kräver ett aktivt ledarskap och uppföljning på arbetsplatsen. Det aktiva ledarskapet kan nu bli lite enklare med ett nytt verktyg.

Vi erbjuder nu företag att med en enkel applikation kontrollera om ett ID06-kort är äkta, om det är aktiverat eller oaktiverat. Detta ser vi som ett hållbarhetsverktyg som kan användas av de företag som vill arbeta vidare med ett aktivt ledarskap och snabbt kontrollera ID06-kort. Det ersätter inte ett aktivt ledarskap med en fungerande inpasseringskontroll, men det stärker de praktiska förutsättningarna ett aktivt ledarskap.

Transparens för en sund konkurrens
Förutom ett säkert ID06-kort där företaget individen och hens rätt att få arbeta i Sverige är kontrollerad finns även andra effektiva tjänster via våra ID06 Partners som kan användas på arbetsplatsen. ID06 Kompetensdatabas där man på arbetsplatsen via individens inloggning med sitt ID06-kort kan se vilka kompetenser/utbildningsbevis en individ  har.

Det går även att koppla ID06-kort och kontroll av kompetenser till maskinstyrning, till exempel att en lift enbart startar om personen har ett giltigt ID06-kort och korrekt behörighet för att köra en lift, det kallar vi för förebyggande säkerhetsarbete.

Så istället för att tillåta öppna svängdörrar till arbetsplatsen uppmanar vi alla att ta sitt ansvar och ställa krav på ID06-kort och en fullgod inpasseringskontroll genom ett aktivt ledarskap.

– Det är viktigt för kunden och PEAB att vi skall ha kontroll på våra arbetsplatser och vi arbetar aktivt med löpande kontroller säger Linda Larsson, styrning & utveckling på PEAB. Vi ställer nu också krav på att ID06 Kompetensdatabas ska tillämpas tillsammans med ID06-kort.