20 mar 2023

Lansering av digital föranmälan

Att få kontroll på alla underleverantörer och att vara säker på att de uppfyller lagkraven kan låta som en dröm. Men det är möjligt tack vare ID06 Bolagsdeklaration. Nu förenklas det ytterligare genom digital föranmälan.

 

Digital föranmälan

Med tjänsten kan beställaren känna sig trygg med att uppfylla kraven om sund konkurrens i alla led.

Huvudentreprenören eller beställaren kan enkelt föranmäla underentreprenören digitalt som via inbjudan får fylla i sina uppgifter. Om underentreprenören i sin tur vill ta in en egen underentreprenör gör de bara om proceduren. Företagen granskas därefter nerifrån och hela vägen upp och presenteras för huvudentreprenören/ beställaren på ett överskådligt sätt. Om allt ser rätt och riktigt ut så godkänns underentreprenören. De företag som bara ”dykt upp” på arbetsplatsen utan föranmälan blir också synliga. Då kan man agera utifrån det.

– Det här minskar risken för ekonomisk brottslighet, för osund konkurrens och för att utsatta människor far illa. Det blir mindre risk för att eventuella missförhållanden och bedrägerier längre ner i kedjan ska drabba huvudentreprenören/beställaren.

ID06 Bolagsdeklaration kan med fördel använda inom alla branscher där man vill få koll på vilka underentreprenörer man faktiskt jobbar med.

 

Långa leverantörskedjor

I många branscher jobbar man idag med långa kedjor av underentreprenörer. Det sker bland annat i byggbranschen där beställaren av en ny fastighet ofta har avtal med en huvudentreprenör, som i sin tur anlitar underentreprenörer.

– Dessa tar i sin tur in underentreprenörer vilket skapar långa kedjor av företag som arbetar på uppdrag av varandra, säger Håkan Ericsson, senior rådgivare på ID06.

I slutändan är det inte ovanligt att huvudentreprenören bara känner till cirka 30-50 procent av de företag som jobbar på deras byggarbetsplats. Resten har man ingen kontroll över och kan därmed inte se om de är registrerade hos Skatteverket med F-skatt, om de har skatteskulder eller har för dåligt kreditbetyg.

– Trots att det alltid finns hårda krav på både ekonomisk och social hållbarhet i kontrakten mellan beställare och huvudentreprenör har det ofta skett oegentligheter längre ner i kedjan.

Hittills har ingen haft möjlighet att följa upp det till hundra procent. Av den enkla anledningen att de högst upp i kedjan inte vet vilka företag som faktiskt jobbar på bygget. Det leder i sin tur till ekonomiska risker, men det är också en hållbarhetsrisk.

– Ju längre ner i UE-kedjorna du kommer, desto mindre ekonomiskt utrymme finns kvar. Desto större är risken för svartarbete, bedrägerier och annan ekonomisk brottslighet. I slutändan är risken stor att redan utsatta människor utnyttjas och far illa. Något som går tvärs emot storföretagens vilja att ha socialt hållbara byggarbetsplatser.

 

ID06 Bolagsdeklaration

ID06 lanserade för cirka två år sedan den digitala tjänsten ID06 Bolagsdeklaration. Där alla företag i UE-kedjan kan registreras.

– Du får en överblick över vilka underentreprenörer som faktiskt jobbar i projektet. Uppdragsgivaren får också direkt upp en varning om ett företag inte uppfyller lagkraven. Det här är möjligt eftersom tjänsten är kopplad till kreditrapporter och att företag registreras med organisationsnummer.

– På så sätt ger man företagen rätt förutsättningar, att kunna leva upp till de högt satta krav på ekonomi och social hållbarhet. Som det har varit väldigt svårt att följa upp fram tills nu.

 

Är du intresserad av ID06 Bolagsdeklaration och digital föranmälan?

Kontakta oss eller läsa mer här nedan.

/id06-bolagsdeklaration