24 feb 2021

Intervju med Eva Mattsson – ansvarig för ID06 Bolagsdeklaration

För drygt ett år sedan tillfrågade Hanna Axelsson (projektledare på Svenska Institutet för Standarder) ID06 om vi ville delta i den tekniska kommittén för framtagande av en standard för bedömning av leverantörer. Eva Mattsson, ansvarig för ID06 Bolagsdeklaration, valde att ansluta till kommittén. Här finner du en intervju om hur hon ser på arbetet i kommittén och vad en standard bör innehålla.