10 sep 2021

ID06-kort, ett kort i världsklass för alla branscher

ID06-kortet kom 2007 och har sen dess utvecklats avseende säkerhet och teknik.

Största förändringen kom 2018 när ID06 förändrade sättet man får ut ett ID06-kort på. Idag valideras identitet på alla individer kopplat till ID06-systemet och kontroll sker avseende rätten för att få arbeta i Sverige innan ett ID06-kort ges ut.

När det gäller kontroll av identitet stödjer ID06 ett flertal eID samt hanterar skanning av pass manuellt. ID06 har idag stöd för att hantera alla länder i världen.

Avseende teknik i ID06-kort så har det alltid funnits stöd för att använda ID06-kort utanför ID06-systemet där företag endast behöver ett accesskort (ID06-kortet) för att hantera access till såväl arbetsplatser som tillämpar ID06 som till kontoret, starta kopiatorer, betala mat i personalmatsal och annat som inte är kopplat till ID06 systemet.

För dig som användare av ID06-kort innebär detta att du inte behöver fler accesskort utan ett ID06-kort räcker för all användning såväl på arbetsplatser som använder ID06-systemet som lokalt på kontoret.

Med ID06-kort, som fungerar för alla situationer, får du som kund ett accesskort i världsklass med en säker identifiering på alla individer och med en koppling till ett kontrollerat företag.

Var kan jag använda ID06-kort?

Överallt inom alla branscher, för access, starta maskiner och annat, du som kund kan själv bestämma vilken säkerhet du vill uppnå utanför ID06-systemet.

Nuvarande ID06-kort och kommande ID06-kort har samma stöd för användning utanför ID06-systemet vilket innebär att även om det kommer nya krav vid access till en ID06 arbetsplats så sker ingen förändring utanför ID06 systemet.

Vad innebär det att Mifare emulering försvinner ur ID06-kort?

För dig som användare av ID06-kort förändras inget, ID06-kort kommer fungera på samma sätt som idag, du behöver inte byta någon utrustning för dina lokala system det vill säga utanför ID06-systemet.

ID06-kort ihop med ID06 systemet

ID06 har sedan 2017 kommunicerat att Mifare Emulering kommer upphöra, rent praktiskt innebär det att individ och företagsinformation via ID06-systemet inte kommer att stödjas med Mifare teknik i ID06-kort utan enbart via den nya teknik som kom 2018 och som benämns PIV.

Det innebär vidare att arbetsplatser som tillämpar ID06-systemet behöver utrustning som stödjer PIV där alla ID06 ackrediterade applikationsleverantörer meddelat att man idag har stöd.

Den nya tekniken har funnits i ID06-kort sedan 2018 och några applikationsleverantörer har under flera år enbart använt PIV teknik i sin utrustning.

Varför PIV?

PIV är en säker världsstandard där stöd redan finns i datorer, surfplattor och mobiltelefoner. PIV stöds av Microsoft, Linux, Android och iOS.

Varför sker förändringar i ID06-kort

ID06 kunder och ägare har sedan 2016 ställt krav på att ID06-systemet skall uppnå en högre säkerhets- och tillitsnivå. Beslut om teknik i ID06-kort och sättet ID06 idag kontrollerar individer och företag togs 2017 efter önskemål från ägare och kunder.

Jag vill veta mer om teknik i ID06-kort

På ID06.se under ID06-kort hittar du mer information om ID06-kort och kan också hämta hem ett produktblad som beskriver tekniken i ID06-kort.

ID06 Kompetensdatabas

Kopplat till ditt ID06-kort kan ett godkänt utbildningsföretag registrera dina utbildningar i ID06 Kompetensdatabas. Du kan sedan via ditt ID06-kort visa upp vilka utbildningar som är kopplade till dig. Detta kan till exempel användas för att visas upp på arbetsplatsen vid access, kopplas till rätten att starta en maskin eller annat som kräver behörighet för en säker arbetsmiljö.

Exempel på utbildning är Safe construction training som är en obligatorisk utbildning för alla medlemsföretag i Byggföretagen. Genom att låta registrera Safe contruction traning på ditt ID06-kort förenklas accessen till arbetsplatser som drivs av ett företag som är medlem i Byggföretagen. Idag har 184 352 personer Safe construction traning kopplat till sitt ID06-kort.

Sist men inte minst!

Har du idag ett giltigt ID06-kort (giltighetsdatum har inte passerats) behöver du självklart inte köpa ett nytt ID06-kort. Ditt nuvarande ID06-kort gäller utan begränsningar fram tills sista giltighetsdagen som står på ditt ID06-kort.

För mer information om ID06 och ID06 produkter och tjänster, besök ID06.se