28 jan 2020

Några bilder från stängningen av gamla ID06

Från 22 januari upphörde det gamla ID06-kortet att gälla och det nya säkra ID06-kortet (LoA2) krävs på svenska byggarbetsplatser. Vi frågar Thor Jonsson, Kortansvarig på ID06-kort hur bytet och övergången har gått.

– Vi kan konstatera att det har varit en markant ökad aktivitet av registreringar och kortbeställningar hela hösten och att den har intensifierats de sista månaderna, inleder Thor Jonsson, kortansvarig ID06 AB. En majoritet av de tidiga beställningarna och registreringarna, var bolag registrerade i Sverige med medarbetare med svenska ID-handlingar.

– De sista veckorna har utländska bolag med medarbetare med icke svenska pass och ID-handlingar varit i majoritet. Det har beställts ungefär 5 000 kort/dag, där utländska kort står för merparten. Det som bromsar utbytesprocessen lite är den manuella kontrollen av ID, d.v.s. skanning av pass och ID-kort.

– Varför dessa företag har väntat med sina registreringar och kortbyten till sista stund kan det finnas flera anledningar till. 183-dagarsregeln kan vara en orsak – man vill nyttja sina påbörjade arbetsperioder så långt som möjligt, det saknas giltig ID-handling, det saknas giltigt arbetstillstånd för arbete i Sverige, man har vaknat sent och inte tagit till sig informationen om skarpt läge förrän nu.

– Jag kan konstatera att byggindustrin i Sverige är väldigt internationell med en stor arbetskraftsimport. Vi har idag registrerat medborgare från 104 länder i våra register.

– I dag kan företag beställa ID06-kort till kortanvändare från alla länder. Cirka 18 500 utländska personer har fått ut ett nytt ID06-kort sedan korbytet inleddes. En uppskattning är att det finns över 100 000 personer med ickesvenskt pass/ID-handling på våra byggarbetsplatser i landet.

Stockholmshem tillsammans med Familjebostäder, Svenska bostäder och Sisab, är några av de företag som i alla sina entreprenadavtal avseende nyproduktion, kräver nya ID06-kort (LoA2), sedan 2019. Under veckan som gått har man intensifierat sina kontroller ute på sina byggarbetsplatser.

De kräver att alla som vistas på arbetsplatsen skall ha de nya korten (LoA2) och har ett vite kopplat till avvikelser. De kontrollerar detta med hjälp av ett säkerhetsföretag, som gör arbetsplatskontroller (stickprov). Om en person saknar giltigt nytt ID06-kort (LoA2), så får entreprenören betala ett vite på 10 000 SEK/person som saknar kort.

– Du var med ute på ett antal byggen Thor, hur gick kontrollerna?

Stockholmshem utförde systematiska extrakontroller med hjälp av ett säkerhetsföretag på alla sina byggen under övergångsperioden och vi kunde konstatera att merparten av personalen hade giltigt nytt ID06-kort men ett antal utländska medarbetare till ett antal u.e:n hade kvar sina gamla kort. Då de blev nekade inträde vid grinden fick de skrivas in manuellt på platskontoret efter uppvisande av legitimation och kontroll med listor.