21 dec 2021

Nyhetsbrev december 2021

270 000 nya ID06-kort 2021!

270 000 nya ID06-kort har aktiverats under året. Det blir ett kort i minuten under vardagar och där allt är kontrollerat! 310 000 individer har idag en eller flera utbildningar i sitt ID06-kort, varav 225 000 nu har Safe construction traning i sitt ID06-kort.

270 000 personer i svenska byggföretag och företag som verkar i Sverige idag, har utbildningar och behörigheter av olika slag. Med dessa utbildningar och behörigheter inlagda i Kompetensdatabasen, ges en möjlighet att via sitt ID06-kort kunna visa upp dessa vid behov.Det ger även möjligheten att utföra vissa typer av arbeten och att framföra vissa typer av fordon som man har behörighet och utbildning till.Genom att till exempel hålla fram kortet mot en läsare i ett fordon, exempelvis en lift, så startas liften och ett specifikt arbetsmoment kan utföras med hjälp av ID06-kortet och den information som är inlagd i systemet.

 

ID06 AB ISO Certifierat 27001 och 9001

 

ID06 har uppnått ISO-certifiering för såväl 27001 Informationssäkerhet, som 9001 Kvalitet, vilket vi är mycket stolta över. Det hade inte varit möjligt utan den höga delaktighet och det stora engagemang som alla medarbetare visat under denna resa! Läs mer: ID06 AB ISO Certifierat 27001 och 9001

 

Kort kortinformation

Om ert ID06-kort inte skulle fungera mot en läsare på en arbetsplats kan det bero på att läsaren på arbetsplatsen inte är uppdaterad och stödjer ID06-kort. Du kan alltid kontrollera att ett ID06-kort är aktivt via Kortkollen på ID06.se. Du kan också ladda ner ID06 Card Control där du laddar ner appar till mobiltelefonen och kontrollera att ett ID06-kort är äkta och aktivt.För mer information om ID06-kort gå till ID06-kort och för frågor och svar gå till ID06-kundtjänst.

 

ID06 och Freja eID öppnar upp för fler länder

Sedan våren 2020 har vi på ID06 AB erbjudit våra svenska kunder att kunna använda Freja eID för bland annat identifiering och inloggning i portalen. Vi har uppmärksammat hur lätt det är att såväl skaffa ett eID från Freja, som att använda det. Vi är därför mycket glada att inom kort kunna erbjuda samma enkelhet och effektivitet till kunder från ett antal andra länder inom EU.Att Freja eID dessutom har kvalitetsmärket svensk e-legitimation utfärdat av DIGG, betyder mycket då ID06 AB strävar efter att upprätthålla en mycket hög säkerhet vid nyttjandet av våra produkter.Under vintern 2022 kommer det bli möjligt även för kunder från: Tyskland, Polen, Estland, Lettland, Litauen, Slovakien, Rumänien och Storbritannien samt våra grannländer Norge, Finland och Danmark, att kunna använda Freja eID hos ID06, på samma sätt som man i dag kan använda eID för att få tillgång till ID06 tjänster.Utöver identifieringsmetoder för svenska och utländska medborgare, ser även ID06 AB och Freja eID Group, att vi i framtiden tillsammans kan utveckla fler funktioner. Vi ser med tillförsikt fram mot att ytterligare öka säkerheten för våra kunder samtidigt som personlig integritet inte tummas på. Vi återkommer med fler spännande nyheter kring detta!

 

ID06 Arbetsplatskontroll

ID06 Arbetsplatskontroll är en metod för att kontrollera att rätt företag är på rätt plats, att individerna på platsen har rätt behörighet på kortet och att de har ett godkänt ID06-kort som är kopplat till rätt individ.Oberoende kontrollföretag får ackreditera och utbilda sig hos ID06. Efter ackreditering och utbildning har företaget rätt att kontrollera byggarbetsplatser på uppdrag av beställare. Kontrollerna utgör ett led i att följa upp ID06-anslutna företag och individer och säkerställa att arbetet bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning och överenskommelser i kontraktshandlingar.

Bankinitiativet som beräknas lanseras våren 2022 och där bankerna skall kunna ställa krav på sina kredittagare om fysiska arbetsplatskontroller av sådant som inte kan ses i de digitala systemen, är ytterligare en viktig pusselbit i arbetet att stävja fusk och brottslighet.

Kontroller av skalskydd som till exempel att: kontrollera att ingen släpps in på arbetsplatsen utan giltigt kort, att alla som vistas på arbetsplatsen har giltigt kort och att inga dörrar eller grindar som skall vara stängda och låsta står öppna, men även kontroller av arbetsmiljö, ska kunna genomföras. Du som vill veta mer om ID06-arbetsplatskontroll, gå in på: Ansökan ID06 Partner arbetsplatskontroll