5 jan 2022

Röster från branschen

I vår serie Röster från branschen lyssnar vi in Mathias Nilsson, VD för Entral AB. Bolaget arbetar med lås- och passagesystem sedan 2010 och blev 2015 ackrediterad ID06-leverantör.

Entral har gjort ett aktivt val att ha all utveckling av såväl mjukvara som hårdvara själva inhouse. Bolaget väljer såväl vilka kretsar och läsare som används, som vilken metod man arbetar med. Det ger fördelar i utvecklingsledet att bolaget har stor flexibilitet och kan ställa om snabbt vid förändringar.

– Det innebär till exempel att vi har haft samma kortläsarkrets i vår personalliggare sedan 2015. Vi har duktiga utvecklare som tidigt såg potentialen i att välja rätt krets som klarar av en föränderlig digital värld, förklarar Mathias Nilsson.

Byggbranschen kämpar idag med frågor som svartarbete, brottslighet och fusk. Det är ämnen som återkommande syns i nyhetsdebatten och i princip alla företag har dessa frågor på sin agenda. Entral, som ID06-ackrediterat bolag, har kunnat arbeta aktivt mot detta under lång tid. – Vi ser att behovet ökar från våra kunder på att ha kontroll på vilka underentreprenörer man anlitar och att de följer uppställda krav, fortsätter Mathias. Vi kan hjälpa dem genom olika tjänster som ger våra kunder bättre kontroll på UE-kedjan.

Vi frågar Entral hur de ser på framtidens utveckling och biometri. – Det nya kortet kommer att kunna läsas på våra befintliga enheter men vi blickar alltid framåt och är det biometriska lösningar kunden efterfrågar så kommer vi att leverera på det utifrån rådande lagstiftning.

Förändringarna som sker 1 januari 2022 tar Entral med ro. – Vi har fått ett antal förfrågningar gällande om vi verkligen kan läsa alla kort den senaste tiden. Det är ingen nyhet att de nya korten kommer, det har aviserats för flera år sedan – och svaret är ja, det kan vi, avslutar Mathias Nilsson.