7 apr 2022

Nyhetsbrev 7 april

ID06 Stamp (tidigare kallat Mitt ID06) kan nu aktiveras och ni kan nu ta del av era egna personalliggare. I ID06 Stamp kan ni samlat se era medarbetares in och utloggningar, övergripande statistik och även skriva ut registerutdrag.

Syftet med ID06 Stamp är bland annat att tillhandahålla en lagringstjänst utifrån bevarandekraven i skatteförordningen (2011:1261) samt att inhämta en kopia av ert företags elektroniska personalliggare från ID06 Partners samt att bistå ert företag med sådan information som efterfrågas av myndighet vid en eventuell uppföljande kontroll efter ett arbetsplatsbesök.
Följ länken för att aktivera ert konto. ID06 Stamp 

Sistec AB ackrediterat för ID06 Arbetsplatskontroller

Sistec AB har varit partner till ID06 i tre år och har utvecklat ett brett kunnande inom hela den administrativa delen kring individ och företag i hela ID06 ekosystem.
VD Henrik Engberg, som tidigare varit polis i sexton år, beskriver ackrediteringen och arbetet med ID06 Arbetsplatskontroller som ett ytterligare steg mot sund konkurrens.

– Man måste vara ute på gatan för att kontrollera efterlevnaden av regelverken, trenderna inom fusket och för att komma åt arbetsmiljöproblem. För hur man än lagstiftar, sätter regelverk och systematiserar de olika system som finns, behövs fysiska kontroller. Det kan vara lättare för oss som tredje part att föra diskussioner med kunden om rapporteringen, då relationer mellan individer och affärsrelationer kan utgöra ett hinder på en arbetsplats att framföra fakta. Det kan upplevas som svårt att kontrollera sina ”egna”.

Sistec AB är i gång med uppdrag inom ID06 Arbetsplatskontroll och ser att ackrediteringen öppnar upp för diskussioner och information om möjligheten och kunskapen om syftet med att göra kontroller. Man ser också att Bankinitiativet och ackrediteringen kan medföra att de stora i branschen involverar sig mer i kontrollprocessen, i alla led.

– Det viktiga nu är att få i gång informationen om syftet med kontrollen och vad den kan bidra med i det stora ekosystemet, fortsätter Henrik. Vi måste se helheten. Detta kommer att växa och mogna långsamt. Vi alla som arbetar inom hela processen måste hjälpa till att sprida ringarna på vattnet och sprida kunskap om både det förebyggande arbetet och efterarbetet av kontrollerna, avslutar Henrik Engberg.

– Vi är glada att kunna hälsa Sistec AB välkomna som ackrediterade att utföra ID06 Arbetsplatskontroller, säger Peter Nilsson ID06 AB.

Seminarium om Bolagsdeklaration 12/4

Är ditt företag eller organisation intresserad av att använda ID06 Bolagsdeklaration för er leverantörskontroll, så finns nu möjlighet att anmäla er till vårt seminarium på nätet. Anmälan kan endast ske från företagsmejl.

Värd: Eva Mattsson från ID06
Tid: 12/4 10.00-12.00 anmäl senast 11/4
Plats: Online via Teams Anmälan och ytterligare information – Läs mer på: Anmälning Seminarie – ID06