23 feb 2024

Ökad stolthet och fler affärer för Bästkuststäd

Genom att införa ID06-kortet har städföretaget Bästkuststäd förstärkt tryggheten och fått en tydlig konkurrensfördel gentemot andra aktörer. Kravet på ID06-kort för att komma in på byggarbetsplatser i Sverige gjorde att Bästkuststäd införde samma identifikation för alla företagets olika städtjänster.

– Det här är vårt sätt att bidra till en renare och seriösare städbransch. ID06-kortet gör vår medarbetare stoltare och rakare i ryggen, säger Lena Wikberg, vd Bästkuststäd/Stora Höga Hemservice.

Bästkuststäd levererar tillsammans med dotterbolaget Stora Höga Hemservice alla typer av städtjänster i Stenungssund med omnejd. Sedan hösten 2021 införde båda bolagen att samtliga medarbetare skall bära ett ID06-kort. Idag är det ett 70-tal av företagets anställda som bär ett ID06-kort, något som lyft både medarbetare och verksamhet.

– Att hänga kortet runt halsen är ett bevis för att man jobbar för något som är bra för branschen och kunderna. Det skapar även en stolthet bland medarbetarna. Många av våra kunder frågar också vad ID06-kortet betyder. När vi berättar innebörden tycker många att det höjer seriositeten inom städbranschen, säger Tommy Witedal, vice vd Bästkuststäd/Stora Höga Hemservice.

Skapar trygghet

Bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggföretagen har länge haft kravet om identifikation för att komma in på byggarbetsplatser för närvarande personal. Bästkuststäd, som jobbar mycket med byggstäd, vill ta städbranschen till en ny nivå och därför infört samma krav som byggbranschen – rätt att arbeta i Sverige för alla anställda.

Men det är inte bara vid jobb på byggarbetsplatser som ID06-kortet höjt tryggheten för både kunder och medarbetare det har framför allt skett vid hemstäd och hemtjänstarbeten.

– Inom Stora Höga Hemservice så är det viktigt att kunna visa upp ID06-kortet. Det ger en trygghet hos våra närmare 300 brukare. Tyvärr så förekommer det väldigt mycket bedrägerier och falska identiteter vilket gör att kunderna kan uppleva en stor otrygghet. Med ID06-kortet får vi en kvalitetsstämpel och en seriös identitet säger Tommy Witedal, vice vd Bästkuststäd/Stora Höga Hemservice

Konkurrensfördel

Förstärkt trygghet skapas med ID06-kortet och de speglar sig även i affärerna.

– Framåt ser vi att det kommer att bli ett krav med den här typen av identifikation i upphandlingar. Vi märker idag att vi får en fördel när vi kan visa upp att alla anställda har ett ID06-kort, säger Lena Wikberg, vd Bästkuststäd/Stora Höga Hemservice.

Vid olika offerter trycker Bästkuststäd på att företaget använder sig av ID06 samt tillhörande bakgrundskontroller. Men det är inte bara en fördel när det kommer till att vinna affärer utan även när det kommer till att rekrytera.

Bästkuststäd har märkt av att ID06-kortet även är en trygghetsstämpel för att kunna rekrytera nya medarbetare. Kortet signalerar att företaget har bra villkor, betalar avtalsenliga löner och satsar på medarbetarnas välmående. Det här har gjort att företaget har enklare att rekrytera bra medarbetare.